Булслейт ООД


Фирмата добива и обработва скално-облицовъчни материали от риолито-андезитова туфа - "КУЛА" - / Бежов риолитов туф с кафяви нишки./ , "ФЛОРА" - / Зеленикав риолитов туф с мозаечен цвят./ и ГНАЙС.