Булгаргаз ЕАД


"Булгаргаз" ЕАД притежава единствената лицензия за територията на страната за обществена доставка на природен газ, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).