Буков брод - Мито Иванов ЕТ


Павилион за търговия с храни.