БРОСС Холдинг АД


Управление, Маркетинг и логистична поддръжка на мрежа от дъщерни компании в Централна Европа за дистрибуция на иновативни химически продукти и решения за много от важните за икономиката индустрии; Внос и износ; Управление на финансови потоци, инвестиционни и логистични проекти; Представителство и агентиране на международни компании.