Брейнуер ЕООД


Търговия с компютърни игри, енциклопедии, приказки-игри. Разпространение в търговската мрежа на: компютърни игри, енциклопедии, приказки-игри; образoвателен и занимателен мултиледиен интерактивен софтуер - речници, разговорници, системи за езиково обучение; SOHO софтуер - програмни продукти за широко потребление; антивирусни пакети; бази от данни; информационни системи (правно-информационни, географски, строителство и др.).