Боян Наков - Тони-Б.Н.-91 ЕТ


Организиране на производствени колективи от правоспособни физически лица с различни специалности или специализирани предприятия за спечелване на търгове. Инженерингови услуги - проучване, проектиране, строителство на промишлени, обществени и граждански обекти. Търговско-промишлено посредничество, внос и износ, свързан с основния предмет на дейност.