Бор-Трифон Георгиев ET


Щанд за търговия с храни.