Борела ЕООД


Фирмата се занимава с ландшафтна архитектура, проектиране, изграждане и поддръжка на площи, паркове , детски площадки.В извършваните от нас дейности също попадат дейности от вида на вертикалната планировка: изливане на бетонни плочи , полагане на паважи и бетонови бордюри, тротоарни плочи , производство и изграждане на огради и портали, монтаж на детски съоръжения