Бонев Софт Одитинг ООД


Производител и разпространител на софтуер за финансово-счетоводната дейност със запазена търговска марка АЖУР. Фирма Бонев Софт Одитинг ООД е основана през 1990г. и се утвърди на софтуерния пазар у нас като производител и разпространител на софтуер за финансово-счетоводната дейност със запазена търговска марка АЖУР^.Бонев Софт Одитинг ООД предлага комплексно обслужване на своите клиенти като им предлага и счетоводни и данъчни консултации, финансово-счетоводни анализи, методологична помощ при автоматизиране на финансово-счетоводната дейност, проверка и заверка на годишните счетоводни отчети от дипломирани експерт счетоводители.