Бонев-ПИП СД


Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.