Болкан Трейдинг ООД


Кафе - клуб. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.