Боби - 98 - Борис Грозданов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.