Боби Рач Райчо Чолаков ЕТ


Ситничарска работилница. Бърза закуска.  Павилион за продажба на тестени изделия.