Бобанов-Михаил Симеонов ЕТ


 Павилион за търговия с храни.