БНТ - ТВ Център Пловдив


Държавна телевизия - ТВ Център Пловдив.