Бм-2


Озеленяване проектиране, строителство и поддържане на обществени и частни дворове, градини и паркове; ниско строителство проектиране, строителство и поддържане на плочници, декоративни настилки.