Бласт инженеринг ЕООД


"БЛАСТ Инженеринг" ЕООД е единственият производител на песъкоструйно оборудване в България, който обхваща цялата гама от малки песъкоструйни камери, използвани в зъботехниката и златарството, до мобилни 50, 100 и 200-литрови песъкоструйни апарати с индустриално приложение. Оборудването е подходящо за почистване от корозионни продукти и замърсявания на стоманени и стоманобетонни конструкции преди нанасяне на антикорозионни покрития, почистване на метали преди нанасяне на прахови покрития, както и почистване на всякакви отливки и леярски форми, матиране на стъкла, гравиране на надписи върху камък, дърво или стъкло, почистване на каменни фасади на сгради и др. "Бласт Инженеринг" ЕООД е един от най-сериозните и добре оборудвани изпьлнители на антикорозионни покрития в страната.