Благоевград-филм


Разпространение и показ на филми и други аудио-визуални произведения; киносалони; импресарска и продуцентска дейност; кино, видео и аудио-видео услуги; търговия.