БК ИнтерИнс АД


С богатия си професионален опит и специализирана компетентност ние предлагаме на клиентите си:
-консултации, разработване на оптимални застрахователни и осигурителни програми, подготовка и сключване на застрахователни договори;
-защита на интересите им в случай на застрахователно събитие.
Наши партньори са лицензираните застрахователни компании, с които работим по всички видове застраховки.
Нашите консултации не оскъпяват застраховката!За контакти:
1000 София
ул. Генерал Гурко 45, ет.3
тел: 02/980 72 11; 02/989 01 63
факс: 02/980 51 45
E-mail: interins@ttm.bg
E-mail: aleksovi@internet-bg.net