Би Кей Комерс ЕООД


Производство на бронирани стъкла; внос, продажба и монтаж на защитно фолио за стъкла, фолио за автомобили, стъклопакети, цялостно изграждане на сертифицирани касови гишета.