Би-И Солар Систем Инжинеринг


                                           УСЛУГИ

 

Проектиране, доставка и монтаж на високо-технологични

-         отоплителни,

-         вентилационни,

-          климатични,

-         ВИК инсталации,

-         термопомпени и

-         соларни системи

    Изработване на проекти и консултации за изграждане на  

     отоплителни инсталации

                 -котли на твърдо гориво

                      - котли на нафта

                      - котли на газ

                      - котли за  пелети

                      - електрически котли

                      - камини

                      - подово отопление

                      - термопомпи

 

 Дизайн на изработвания проект

 

  Консултации за определяне на икономически най-изгодната за 

   Вас система за затопляне на вода

 

Проектиране и изграждане на слънчеви системи подпомагащи локалното отопление

 

Проектиране и изграждане на комбинирана система за топла вода –слънчев колектор,бойлер с две серпентини и локално отопление

 

Пълна инжинерингова дейност

 

Безплатна поддръжка и профилактика на системата

 

Следгаранционно обслужване

 

Участие в проект “ Енергийна ефективност”