Би Ем Лизинг Трейд АД


Би Ем Лизинг Трейд АД е търговско дружество създадено в края на 2001 год. Негов основен акционер е Би Ем Лизинг. Дейността му е насочена към осъществяване на търговско представителство на производители от областта на транспорта и строителството.