Би Джей Би ООД


Мерене и регулиране на индустриални процеси. Електронни и пневматични регулиращи прибори и системи; позиционни вентили; дънни вентили; филтри; позиционери; сигнализатори; гранични сигнализатори; кондензни гърнета; преобразуватели i/p и p/i; контролери; периферни устройства; автоматизация и цифрови регулатори за абонатни станции. Отопление, вентилация и климатизация.