Би Ви Фи - България


Представителство на немската фирма BWF Техil GmbН & Со КG производител на филтриращи материали за индустриално обезпрашаване, рекуперация на продукти и филтриране на течности. Нетъкан текстил.