Битум трейдинг ООД


Полагане на безшевни хидроизолационни системи; саниране на стари покривни конструкции; хидроизолиране на външни стени преди и след полагане на топлоизолиращи материали; хидроизолиране на съоръжения под земното ниво (основи и фондаменти, подлези, тунели, водни басейни, шахти, каптажи и др.); полагане на UV защитни покрития (гаранция над 10 г.) върху вече монтирана хидроизолация от друг или подобен вид; хидроизолиране на тераси и открити площи.