Бистрица 44 ЕТ


Фурна за тестени закуски. Павилион за хранителни стоки.