Бисер Системс ЕООД


Biser SYSTEMS е частна развойна лаборатория във Варна. Предлага подробно проектиране, производство, инсталиране, тестване и поддръжка на хардуер и софтуер за микропроцесорни системи с приложение в бита и промишлеността.
Всички продукти са нестандартни устройства, проектирани специално за решаване на специфични проблеми и потребности на клиентите:Записващ термометър с два отдалечени датчика за температура. Управление на преса за формоване на дървени детайлиДистанционен термоконтрол на зърнени силози Електронен термометър за 8 отдалечени точки Контролер за инкрементален енкодер Програмируем контролер за бягащи светлинни ефекти Електронни броячи на преминаващи обекти Подвижни стойки за фотоволтаични колектори. Електронно уравление.PIC микороконтролери, програмиране на AssemblerПроектиране на печатни платки и лицеви панели