Биоеко АД


Фирмата е създадена през 1972 год. като Институт по химическо машиностроене, понастоящем - "Биоеко" АД ВарнаРаботи в областта на машиностроенето - проектиране и изработка на оборудване за хранително-вкусова и химическа промишленост, проектиране и изработване на инсталации за пречистване на отпадни води, в областта на енергетиката - ремонт и монтаж на енергийни съоържения, проектиране на технонадзорно и нестандартно оборудване, балансиране на детайли и изработка на отоплителни битови електрически одеяла.