Биогард ООД


Биогард ООД - лизенцирана фирма за дезинсекция и дератизация - Извършваме услуги по унищожаване и отстраняване на вредни насекоми - хлебарки, мравки, бълхи, кърлежи, дървеници и др. и на вредни гризачи - мишки, плъхове. Гаранция. Абонаметно обслужване по договор с издаване на протоколи изискавани от контролните органи.