Билора 2007


Ние сме предприемаческа организация, изцяло отдадена на идеята да допринася за развитието на бизнеса на нашите клиенти. Това, което ценим най-много, са дългосрочните партньорства за създаването на устойчив бизнес, положителни взаимодействия, открита комуникация и взаимен растеж.Нашият успех, напредък и позиция на надежден регионален доставчик на транспортно-логистични услуги, е резултат от ангажираността на нашите екипи, тяхната обширна професионална експертиза, откритото им отношение и инициативната нагласа.взаимен растеж.Защо избираме „Билора 2007”?

 • Почтеността и личният контакт са крайъгълните камъни на нашия бизнес, а ние много държим на тях.
 • Ние даваме всичко от себе си, за да изпълним поетите ангажименти и очакванията за нивото на услугите.
 • Ние консолидираме и разширяваме обхвата на нашите интегрирани услуги, за да предложим
 • удобни и ефективни решения от един източник.

Дългосрочните партньорства не могат да се случат без прозрачност, доверие и уважение. Ние сме за нулева толерантност към корупцията. Нашият код на поведение гарантира, че екипът ни познава изцяло, споделя и прилага принципите на нашата бизнес етика във взаимодействията си с клиенти, партньори и доставчици.

 

Навременна доставка

Веригите на доставка изпитват натиска на крайния потребител – да получи необходимия продукт в точния момент и нито минута по-късно.

Разбираме това и търсим решения за нашите клиенти, в предизвикателството да намерят ефективни начини за доставка на продуктите си на пазара.

Гъвкавостта ни позволява да оперираме успешно на множество различни пазари. Приоритет за нас са нуждите на нашите клиенти.

Сигурност и надеждност

Доверието на нашите клиенти е в основата на нашия начин на работа. Ключът към спечелването на това доверие е в осигуряването на невредими, сигурни и съобразени с изискванията доставки.

Независимо от вида на стоките (конвенционални или опасни товари), от местните или международните разпоредби (на ЕС или извън него), ние съчетаваме разбирането на изискванията с професионалния опит и екологичната ориентация, за да осигурим подходящи сухопътни автомобилни транспортни решения.

  Намаляване на разходите

За нас е важно да развиваме устойчив бизнес,да намираме решения за по-добро използване на нашите ресурси и за оптимизиране на разходите по цялата верига на доставка: използване на икономически ефективно оборудване, подобряване на маршрутното планиране, интегриране на нови форми на превоз, опростени вътрешни процеси и иновации.

Просто и лесно

Целта ни е да помагаме на нашите клиентите да опростят логистичните си дейности, разчитайки на:

 • Интегриран сухопътен транспорт, възможност за избор и съчетание на различни видове услуги за превоз.
 • Една точка за контакт при превоз в малки, по-големи или контитентални райони.
 • Teхнология, конфигурирана към пригодност за уникални или специфични клиентски изисквания и интеграция със съществуващи системи.

 

 

Гъвкави решения за сухопътен транспорт за всеки клиент

Фокусът ни върху клиентите е същността на нашата работа. Ние доставяме услуги за всички видове бизнес – от малки местни предприятия до мултинационални компании.

Изградената солидна мрежа ни позволява да предоставяме редовни и директни услуги, свързващи Източна Европа със Западна Европа и Скандинавия.

Ние осигуряваме на клиенти от всякакъв калибър директни доставки, бързи транзитни времена, надеждност и максимален контрол върху всички автомобилни услуги за превоз на товари.

Защо бихте работили с нас?

Вие ще имате достъп до широка гама оперативни услуги и изключително опитен екип.

 • Решения за всички видове стоки (конвенционални, изискващи температурен режим, опасни товари)
 • Коридори с интензивен трафик за превоз на стоки от и до Балканите и всички страни на ЕС, цели и частични товари.
 • Взимане на стоки и доставки в страните на ЕС чрез солидна мрежа от партньори.
 • Съчетаване на дълги и къси дестинации за ефективно планиране и разходи.
 • Спазване на изискванията за качество и стандарти на клиентите и/или на техни специфични изисквания.

 

Стремежът ни е да увеличаваме честотата на превозите по сегашните линии, да интегрираме нови линии и да подобряваме планирането и ефективността за всички дестинации, за да осигурим за нашите клиенти най-подходящи срокове на доставка и цени.