Билдекс инженеринг


Проучване, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на промишлени, жилищни и административни сгради.