БИК - Българска Издателска Компания АД


Печат, предпечат, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, компютърен и уеб дизайн. Издател на вестник "Компютри" и "Мобилен свят", и списание "Софтуер" и "Хардуер".