Бизнес свят Пловдив, Кюстендил


Специализирано издание за бизнес-контакти за фирмите, панаирите и стопанските камари в Македония, Косово, Гърция, Югославия, Турция, Словения, Румъния. Разпространява се в балканските страни.