Бизнес Партнерс ЕООД


Управление на проекти по финансиране, реструктуриране и бизнес развитие на компании. Бизнес и управленско консултиране. Стратегически бизнес и маркетингови планове.