Бизнес иновации


БИЗНЕС ИНОВАЦИИ е компания, специализирана в разработването и управлението на проекти за безвъзмездно финансиранe от европейски програми.

Водещ приоритет за нас са проектите в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В тази област ние предоставяме напълно завършен цикъл  услуги –  на всяка отделна стъпка от целия инвестиционен процес.