Бети мекс - Елизабет Енчева ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.