Бети-Бедрие Карахасанова ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.