Бест 7 контрол - Николов & Сие СД


Бест 7 контрол - Николов & Сие е събирателно дружество, регистрирано с решение на Софийския градски съд, с предмет на дейност независим строителен надзор в проектирането и строителството.