Бестинг ЕООД


Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, проверка и заверка на годишни счетоводни отчети на предприятия и други дейности, свързани с осъществяване счетоводството на предприятие.