Берко Трейс ООД


Извършва всички видове строително-монтажни работи в промишленото и гражданското строителство, инженеринговата инфраструктура и строителството на пътни съоръжения.