Белия Явор - Иван Попски ЕТ


Дейност в химическата промишленост - химия, пластмаси или гума.