Белвезар


Стоматологична апаратура, зъботехническа лабораторна техника, медикаменти, материали, консумативи и резервни части; Работно облекло "Франс-стил". Инструментариум внос от Германия, Италия, Чехия и др.