Бекс ООД


Счетоводство- обслужване,регистриране на фирма (ЕТ,ЕООД и ООД), абонаментно и не абонаментно счетоводство, услуги свързани с данъци, осигоровки, декларации и др. ДДС, ТРЗ, НОИ, НАП, текущо и годишно приключване. Коректност и качество.