БГ Плакат


Дейност:Дизайн Печат на листовки, брошури, плакати, стикери и др. Разпространение на плакати:Раздаване на рекламни материали Адресната реклама Ще се радваме да дадем своя принос в развитието на вашият бизнес.