БГ Консултанти ЕООД


Консултантски услуги по изграждане на системи за управление съгласно изискванията на международни стандарти, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BS OHSAS 18001, HACCP.
Услуги по поддържане на системи за управление.
Консултации по изграждане на проекти за кандидатстване по европейски програми.
Пълно счетоводство на организации, регистрация на дружества.
Посредничество при сключване на договори между физически лица и фирми.