БГ Имоти ООД


Дружеството е специализирано в осъществяването на следните видове дейности:управление и реализация на инвестиционни проекти; инвестиции в недвижими имоти; посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти; управление и отдаване под наем; промяна на предназначение на недвижими имоти; експертни оценки на недвижими имоти.