Бг Ен Ефект ООД


Бг Ен Ефект ООД - град София | Други услуги и продукти

БГ ЕН ЕФЕКТ ООД, прави професионално и бързо законово изискуемите описания на сградата – вид постройка, видове енергопотребители, видове топлопотребители и всички други технически подробности.

Компютърна обработка на всички получени и описани данни – според законовите нормативни изисквания.

Съставяне и отпечатване на доклад с попълване на сертификат за енергийна ефективност.