Барс - Петър Дюгмеджиев ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.