Балкан Био Фрукт ООД


Производство, изкупуване, преработка, дистрибуция и  търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни и дълбоко замразени органични и конвенционални плодове и зеленчуци.