Балкантекс ООД


Автомобилен транспорт. Спедиторска дейност.